PONUNIONEN - Rasklubben för PON
SGVK - Svenska Gårds & Vallhundsklubben
SWCK - Svenska Welsh Corgi klubben
SKK - Svenska Kennelklubben
KROPPSVALLARNA - Intresseföreningen kroppsvallarna