Vad är BPH?

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund,
BPH, är som namnet anger en beskrivning av
hundars mentalitet och personlighet.

Den sker på en standardiserad bana där
hunden får uppleva olika situationer.