Beteende och personlighetsbeskrivning hund


Vad är BPH?

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer.

Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet.

Föraren, vanligen du som hundägare, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får information längs banan av testledaren medan beskrivaren noterar hundens reaktioner.

Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala egenskaper. BPH stambokförs och redovisas i SKK Avelsdata och kan användas av special- och rasklubbar för att utvärdera rasers mentala egenskaper.

BPH är just en beskrivning och inte en prov- eller testform. Det betyder att din hund inte får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte heller får hunden beteckningen godkänd/icke godkänd. BPH är en officiell merit och när du och din hund gått BPH noteras beskrivningen som genomförd.

Vi på kennel Lovlipon brinner för mentalitet, vi vill utvärdera och därmed bli bättre. Målet med vår avel är att föda upp så stabila och trygga hundar att vardagen aldrig blir ett problem för hundägaren.

Vi gör BPH på alla vår avelsdjur i det mån det går och försöker matcha den enes brister med den andres fördelar hos avelsdjuren. Ibland finns det inte tider och möjlighet innan avel att få till ett BPH men vi gör så gott vi kan för att hinna med detta innan parning. Dagen när man gör BPH är och kan också vara en dagsform, är tiken i löp? Är unghunden i spökålder? Eller har din hund helt enkelt en dålig dag? Vi rekommenderar alltid att ifall man blir tvungen att bryta sitt BPH, att man gör om det vid senare tillfälle, gärna på annan plats eller alternativt byta helt och prova att göra ett MH. En hund som avbrutit sitt BPH är inte en dålig hund, men ska den användas i avel bör den matchas med en annan hund som utan problematik tagit sig igenom ett BPH.

Varför ska min hund delta?

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en bild av hundens starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran.

Efter att du och din hund genomgått banan gör beskrivaren en sammanfattning av personlighetsdrag hos din hund. Är den social och nyfiken? Lekfull? Kanske kan du också få en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade. Hos arrangörer som har resurser för att erbjuda kurser eller problemlösning kommer de hundägare som så vill att kunna få råd och träningshjälp.

Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Varje år i samband med vår kennelträff brukar vi anordna intilliggande dag att vi bokar upp oss på BPH där vi har en trevlig dag tillsammans och man får möjlighet till att följa kullsyskon och andra hundar från kenneln.

I samband med att du gjort BPH med din hund köpt från vår kennel så får du återbetalning med 400 SEK, vilket är ungefär halva priset av vad ett BPH kostar, du behöver inte göra ditt BPH i samband med vår kennelträff för att få din återbetalning.


© 2024 Lovlipon . Drivs med WordPress. Tema av Viva Themes.