Vi planerar vår första cardigan-kull
till hösten 2017 med stor spänning!