Lovlipon Havanna
”Vanna”

2017-09-04
HD: A/A
Ögon: UA
DM: N/N
E-Locus: E/E
Fluff: L/L
Färg: Blue merle
Genomfört BPH med skott
Godkänt vallanlagsprov

STAMTAVLA

© 2020 Lovlipon . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.