Lovlipon Veras Sheba
”Sheba”

2012-01-06

HD: A/A
Ögon: UA
Färg: Particolour
RCD-4 PRA: N/N
Svans: Kort
Genomfört BPH med skott
Godkänt vallanlagsprov

STAMTAVLA

© 2020 Lovlipon . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.